Kuba24

Czym jest projekt?

Podstawowym celem projektu jest kompleksowe wsparcie procesów integracyjnych Kubańczyków przebywających w Polsce i potrzebujących pomocy. Jest to projekt  apolityczny i bezwyznaniowy. Służy przede wszystkim na przekazywaniu niezbędnych informacji ułatwiających niektóre decyzje zarówno prywatne jak i urzędowe. Projekt działać ma 24 godziny – w ciągu dnia służymy informacjami, a w nocy w sytuacjach alarmowych pomagamy i jak trzeba interweniujemy. Wszystkie usługi oferowane są nie tylko do osób nowo przybyłych do Polski, mogą być niezwykle ważne i skuteczne również w przypadku osób przebywających w Polsce od dłuższego czasu, które wciąż napotykają trudności w codziennym życiu.

Dlaczego ten projekt?

Projekt jest odpowiedzią na mnożące się konkretne przypadki osób przybywających do Polski, które natrafiły na realne problemy w czasie pierwszego okresu adaptacji w polskiej społeczności. Kryzys imigracyjny i potrzeba szerzenia wiedzy na temat integracji imigrantów jest naszą motywacją do działania. Naszym celem jest nie tylko wspieranie społeczności spoza Polski w procesach adaptacyjnych, lecz również budowanie mostów pomiędzy polskim społeczeństwem, a przybyszami z zagranicy, zatem edukację, zbliżanie różnych kultur i działania mające na celu zgodne i owocne współistnienie w Polsce.

Na czym polega projekt?

Pierwszym etapem wsparcia nowo przybyłej osoby do Polski jest pomoc w zakresie podstawowych potrzeb, opierając się na rozwiązaniach programów pomocy humanitarnej.

W drugiej kolejności podejmujemy działania na rzecz integracji Kubańczyków.

W zakres naszej działalności wchodzą:

  • obsługa prawna
  • działania szkoleniowe (lekcje historii, nauka języka, wprowadzenie do polskiej kultury, szkolenia z zakresu rynku pracy)
  • kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia
  • pomoc w zakwaterowaniu
  • zajęcia z dziećmi i młodzieżą